В периода 20-22  май 2011 г. в гр. София ще се проведе Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ 2011).

Домакин (организатор) на НСОМ 2011 е

Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

с адрес: гр. София кв. "Овча купел", ул. "Гусла" 1.

Тел. за връзка: 02/ 40 15 831; 0 888 101 273.

Лице за контакт: Десислава Лазарова


 

 Oрганизационен комитет за провеждането на олимпиадата:

 1. доц. д-р Костадин Костадинов, заместник ректор по научноизследователската дейност – председател на комитета;
 2. проф. дпн Сава Гроздев-зам. председател на комитета;
 3. ас. Радостин Вазов, изпълнителен директор - финансов координатор;
 4. Десислава Лазарова, експерт маркетинг - технически координатор;
 5. Евгени Генчев, експерт маркетинг - технически координатор.

Състав на журито: 

              1.      проф. дпн Сава Гроздев, ВУЗФ – председател

  1. гл. ас. Паскал Пиперков, ВТУ – секретар
  2. проф. дмн Гено Николов, СУ
  3. доц. д-р дмн Стефка Буюклиева, ВТУ
  4. доц. д-р Владимир Бабев, СУ
  5. доц. д-р Владимир Тодоров, УАСГ
  6. доц. д-р Иван Трендафилов, ТУ – София
  7. гл. ас. д-р Росен Николаев, ИУ Варна
  8. гл. ас. Румен Раев, РУ Ангел Кънчев”
  9. гл. ас. Асен Христов, ПУ Паисий Хилендарски”

Организационно-техническо осигуряване:

   1. Красимира Карабашева – СМБ
   2. Росица Петрова – СМБ
   3. Снежана Станева – СМБ

 
Такса правоучастие за всички участници (студенти и ръководители) 30 лв.